HomeInformatieDeelnemersDealersContact 
      
 
Ik doe mee!
inlognaam of e-mail adres:

wachtwoord:

 inloggegevens opslaan?
wachtwoord vergeten?

Algemene voorwaarden

Deze website dient ter algemene voorziening van informatie en verwerking voor de producten en diensten van Fietsend Naar Je Werk. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en de hierin opgenomen materialen en gegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Fietsend Naar Je Werk behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site –inclusief deze tekst- zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid


Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel.
Fietsend Naar Je Werk sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website.
Onder andere aanvaardt Fietsend Naar Je Werk met betrekking tot deze website geen aansprakelijkheidvoor (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden, (ii) de informatie die ter beschikkingwordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Fietsend Naar Je Werk of aan jou, (iv) het al dan niet functioneren of het foutloos functioneren (v) misbruik, (vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld, of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
Fietsend Naar Je Werk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten. De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Vrijblijvende prijzen en offertes


Alle prijzen die op deze website worden vermeld of via de calculatietool op deze website worden verkregen, worden verstrekt onder voorbehoud.

Internetsites van derden


Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). Fietsend Naar Je Werk draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Fietsend Naar Je Werk de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Handelsmerken en logo's


Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo's berusten bij Fietsend Naar Je Werk respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fietsend Naar Je Werk of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

Recht op inzage in en correctie van je gegevens


Je kunt ons schriftelijk vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van jou verwerken. Het eerste verzoek om informatie wordt kosteloos verstrekt, aan vervolgverzoeken zijn kosten verbonden. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te schrappen. Je kunt je verzoek richten aan de Directie van Fietsend Naar Je Werk. Wij informeren je binnen vier weken of aan je verzoek kan worden voldaan.

Recht van verzet


Indien je geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kun je ons dat kosteloos schriftelijk kenbaar maken via: info@fietsendnaarjewerk.nl

Cookies


Fietsend Naar Je Werk kan gebruik maken van 'cookies'. Een cookie is een kleine tekst, die door je browser wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer. Cookies maken het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van cookies het gedrag van de bezoekers van de website geanalyseerd. De door jou op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons geanonimiseerd worden gebruikt. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website, of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website.

Toepasselijk recht


Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze site verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.


Wilt u meer weten?


Neem contact met ons op.


Uit de spaarshop


Speelgoed cadeaubon t.w.v. Eur 50,-
1438 Bikies

Keuze Cadeaubon twv Eur 10,-
288 Bikies

Boeken Cadeaubon twv Eur 10,-
288 Bikies


copyright © 2023 fietsendnaarjewerk.nlVoorwaardenContact